Óvodai beiratkozás

2019-04-02

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2019. május 6. és 7. (hétfő-kedd) napja

(8.00-18.00 óráig)

Kérem a Szülőket, hogy beiratkozáskor a következő iratokat vigyék magukkal:

  •  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (személyi igazolvány nem szükséges, csak lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A nemzeti köznevlésről szóló 2011. évi CXC. törvén 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvételről az óvoda vezetője dönt.  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésének b) pontja).

A gyermeket első sorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adanak felvilágosítást, továbbá megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2019.június 6-ig értesíti a szülőt. A szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a döntés ellen. A fenntartó képviseletében a jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai  felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

 

Vecsés Város Önkormányzata

Vissza az aktualitásokhoz