Közlemény az óvodai beiratkozásról

2020-04-08

KÖZLEMÉNY
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 


Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás során a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a következőképpen kell eljárni:

1.    

A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartóval egyeztetett módon – 2020. április 21-ig felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette. Ez azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, azaz a 2020/2021. nevelési évben „óvodakötelezettek”.

A mellékelten csatolt Óvodai beiratkozás adatlapja nyomtatványt kérjük lehetőség szerint csak elektronikus úton megküldeni az érintett óvoda vezetője részére. Ennek megküldése meggyorsíthatja a beiratkozás folyamatát, a kapcsolatfelvételt a Szülőkkel, mert az intézmény az Oktatási Hivatal által megküldött lista alapján kizárólag lakcím szintű elérhetőséggel rendelkezik.

Óvodai beiratkozás adatlapja letölthető

2.  

Ha a Szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a mellékelt Szándéknyilatkozatot lehetőség szerint elektronikus úton 2020. április 17-ig eljuttatja az általa választott óvoda vezetője részére.
Az óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a Szülőt, és a gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.

Szándéknyilatkozat letölthető

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt.

Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.

Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei:

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda  
(2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310 http://www.falusiovi.hu
E-mail: info@falusiovi.hu)
    

Vecsési Mosolyország Óvoda
(2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 06-29/350-554 http://www.mosolyorszagovi.hu
E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com)

Bálint Ágnes Óvoda
(2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. tel.: 06-29/350-147 http://www.balintagnesovoda.hu
E-mail: balintagnesovi@gmail.com)

Vecsési Tündérkert Óvoda
(2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-30/668-7006 http://www.tunderkertovoda.hu
E-mail: vecses.tunderkertovoda@gmail.com)

Vecsés, 2020. április                                  
                                                                                 Vecsés Város Önkormányzata

 

Vissza az aktualitásokhoz