Programunk

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODÁNK PROGRAMJÁRÓL RÖVIDEN

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a 3-7 éves gyerekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, mely magába foglalja:

 • a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által, és a tevékenységeken keresztül
 • életre való felkészítést a tevékenységeken keresztül

Ez a pedagógiai program rengeteg fejlesztő hatású nevelési alaphelyzetre ad lehetőséget. Így a gyermekek nevelése állandó tevékenykedések közben valósul meg. Könnyű erre építeni, hiszen minden 3-7 éves korú gyermek folyamatos tapasztalás, érzékelés, cselekvés végzésekor szerzi a legtöbb tudását a világról.

A tevékenységközpontú óvodai program vallja, hogy az életre való felkészítés az óvoda fontos feladata ( nem csak az iskolai feladatokra való felkészítés).

Úgy gondoljuk az életre való felkészítés csak valóságos tevékenységek, tevékeny mindennapokra alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.

 

Egy egyszerű példán érzékeltetve:

Az őszi gyümölcsök szeptemberben aktuális téma. Akár heteken át foglalkozunk az adott témával a gyerekek érdeklődését figyelembe véve.

Mivel a tevékenykedtetés a célunk ezért:

 • elutazunk almát szedni, megtapasztaljuk a fák nagyságát, felépítését, almás kertet… stb
 • az utazás során a közlekedésről, viselkedési szabályokról, járművekről is ismereteket szerzünk
 • - természetvédelmi ismeretekre ad lehetőséget
 • fáról szedett alma tisztítása, kóstolása, mérése, ízlelése  alapján szerzett ismeret marad meg leginkább, és erre a legkönnyebb építenünk
 • a hetek során feldolgozzuk az almát: vágjuk, pucoljuk, préseljük, sütjük.
 • megvizsgáljuk a magházát, szárát, ízleljük az ízét, tapasztaljuk a formáját, felületét
 • számlálunk vele, megmérjük a súlyát, tapintással kiválasztjuk más gyümölcsök közül…
 • lerajzoljuk, barkácsolunk vele: nyomatot készítünk a félbevágott almával, színét vizsgáljuk
 • dalokat, verseket, mondókákat tanulunk, mesélünk, vetítünk almás meséket

Mivel minden 3-7 éves korú gyermeket a tevékenykedés vágya jellemez, ezért bármilyen mozgás, cselekvés, változás felkelti a figyelmét, megismerési vágyát, így tanul a legkönnyebben, mert érdekli minden, ami vele és körülötte történik.

Nekünk ,pedagógusoknak ebben az a feladatunk, hogy:

 • minél többfajta tevékenységet biztosítsunk a gyerekeknek
 • biztosítsuk nekik ehhez a megfelelő eszközöket, időt, helyet és ötleteket
 • támaszkodva a már meglévő ismeretekre új tudással is kell gazdagítani őket
 • élményt kell nyújtanunk, amire építkezhetünk
 • tiszteletben kell tartanunk a kétpólusú együttműködést, vagyis el kell fogadnunk, hogy a gyereknek is lehet véleménye, ötlete, javaslata, úgy mint a felnőttnek, ezt komolyan kell vennünk, és be kell építenünk az elképzelésünkbe.
 • mi itt az óvodában mindent megbeszélünk a gyerekekkel, és a lehetőségekhez mérten a döntésekbe is bevonjuk őket

 

 

 

Programunk alapelve:

 

Szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó, érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság a legfontosabb, mely tartást, önállóságot, önbizalmat ad a gyereknek. Minden gyerek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével nevelhető, hiszen minden gyerek egyedi, különleges emberi lény, aki szeretetteljes közegben formálható, nevelhető.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak, így ezért törekszünk a családdal való jó kapcsolattartásra, jó kommunikációra. Intézményünk rendelkezik a tevékenységközpontú óvodai program megvalósításához szükséges feltételekkel. A pedagógusok és dajkák szakmai képzettsége, elhivatottsága garancia a program céljainak megvalósítására.