Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés


Az étkezések megrendelésének és lemondásának rendje:
A 2023-2024-es nevelési évben is az étkezést ELŐRE (tárgyhónapot megelőzően), átutalással kell kiegyenlíteni, minden hónap 15. napjáig.
Díjak:
 100 %-os térítési díj: 775 Ft/nap
Az óvoda étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezés díját határidőig megfizette.
 Be nem fizetett térítési díj esetében a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Étkezés megrendelést az intézmény csak a befizetés tényének igazolása után adhat le. Étkezési térítési díj visszafizetése a következő hónapban jóváírással történik.

Normatív étkezési kedvezmény igénybevételének feltételei (100% -os kedvezmény):

a)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
(Önkormányzati határozat)
b)      tartósan beteg vagy fogyatékos
(Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon)
c)      családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon
d)      családjában három vagy több gyermeket nevelnek
(Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén)
e)      nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
Gyámhatósági határozat
f)       családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át (Ez 2022-ben 172.900,- Ft)
(Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén)
(LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK)

Az étkezések lemondásának rendje: Az étkezések lemondása a szülő feladata és kötelessége, ingyenesség esetén is!
Étkezés lemondására  e-mail-en van lehetőség: ovi.lemondas@gmail.com címen.
Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet.

Az adott napi étkezést lemondani nem lehet, mivel nem az óvodában főznek, hanem szállítják az ételt. Az adott napi étel elvitelére higiéniai okok miatt lehetőség nincs. A reggel 9 óráig bejelentett étkezések lemondása a következő naptól érvényes.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.