Térítési díjak

Az étkezések megrendelésének és lemondásának rendje:
A térítési díj befizetése történhet:
A befizetés készpénzzel történik, ami minden hónap harmadik szerdáján esedékes.  A fizetési határidő betartása a szülő kötelessége.
 Az óvoda étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezés díját határidőig megfizette.
 Be nem fizetett térítési díj esetében a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Étkezés megrendelést az intézmény csak a befizetés tényének igazolása után adhat le. Étkezési térítési díj visszafizetése a következő hónapban jóváírással történik.
Az étkezések lemondásának rendje: Az étkezések lemondása a szülő feladata és kötelessége, ingyenesség esetén is!
Étkezés lemondására  e-mail-en van lehetőség: ovi.lemondas@gmail.com címen.
Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet.

Az adott napi étkezést lemondani nem lehet, mivel nem az óvodában főznek, hanem szállítják az ételt. Az adott napi étel elvitelére higiéniai okok miatt lehetőség nincs. A reggel 9 óráig bejelentett étkezések lemondása a következő naptól érvényes.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.